این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاسدر اين سایت
در كل اينترنت

پرسشنامه شخصیت 16 عاملی کتل (16PF)

ویرایش پنجم 16PF شامل 185 ماده (سوال )است که مقیاس 16 عامل اولیه شخصیت و مقیاس  IM  را تشکیل می دهند. هرمقیاس 10 تا 15 سوال دارد . به جز مقیاس B  ، سوال های آزمون دارای یک چارچوب پاسخ سه گزینه ای است که در هریک از آنها گزینه پاسخ میانی یک علامت سوال است . این آزمون برای افراد 16 سال به بالا طراحی شده و داده های هنجاری آن برای دامنه ای از افراد 15 تا 92 سال مبتنی است. پاسخ دادن به آزمون به توانایی خواندن در سطح کلاس پنجم نیاز دارد  ،آزمونی خود آزما و با وقتی آزاد است. زمان متوسط برای کامل کردن  آزمون از 35 تا 50 دقیقه است.

پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا

این پرسشنامه مشتمل بر 85 سؤال می باشد که توسط اولیاء و همکاران در سال 1385 ساخته شده است و مقیاس آن طیف لیکرت است و در 9 بعد، صمیمیت زناشویی را می سنجد. این 9 بعد به ترتیب شامل صمیمیت عاطفی(11 گزاره)، صمیمیت عقلانی(8 گزاره)، صمیمیت بدنی(6 گزاره)، صمیمیت اجتماعی- تفریحی(8 گزاره)، صمیمیت ارتباطی(11 گزاره)، صمیمیت معنوی(9 گزاره)، صمیمیت روان شناختی(9 گزاره)، صمیمیت جنسی(8 گزاره) و صمیمیت کلی(15 گزاره) می باشند.

پرسشنامه رغبت سنج ازدواج

پرسشنامه‌ی رغبت سنج ازدواج، نسخه‌ی دانشجویی(پرساد)حیدری، مظاهری و پور اعتماد ( 1383)، جهت سنجش تمایل جوانان به ازدواج، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس دارای 24 سوال، شامل 23 سوال 5 گزینه‌ای و یک سوال اضافی برای تعیین سن طلایی ازدواج می‎‎‎باشد.

پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر(DAS)

این پرسشنامه توسط گراهام اسپانیر (1976) با هدف ارزیابی سازگاری و کیفیت رابطه زناشویی تدوین و تنظیم شده است. تعداد سوالهای آن 32 سوال است و با طیف لیکرت نمره گذاری میشود. این پرسشنامه  سازگاری زناشویی را در 4 بعد می سنجد. توزیع سوالها و ابعاد پرسشنامه به این صورت است : توافق دو نفری شامل سوال های : 1-2-3-5-8-9-10-11-12-13-14-15،ابراز محبت شامل سوال های : 4-6-7-29-30،رضایت زناشویی شامل سوالهای :16-17-18-19-20-21-22-23-31-32 ،همبستگی دو نفره شامل سوالهای ،24-25-26-27-28.

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO)

مک کری وکاستا(1942) پنج عامل بزرگ شخصیت را اینگونه معرفی کرده اند: روان رنجوری، برون گرایی، تجربه-گرایی(گشادگی)، توافق پذیری و وجدان گرایی(وظیفه شناسی). این عامل های پنج گانه با انواع شیوه ها(خودسنجی، آزمون های عینی، گزارش های مشاهده گران) مورد سنجش قرار گرفتند و در نهایت در مقیاسی تحت عنوان NEO جای گرفتند.

پرسشنامه بازنگری شده مقياس دلبستگی بزرگسال كولينز و ريد (1990)(RAAS)

اين پرسشنامه شامل خودارزيابي از مهارت‌های ايجاد روابط و خودتوصيفی شيوه شكل‌دهی به دلبستگی های نزديك است و مشتمل بر 18 ماده است. تحليل عوامل، 3 خرده مقياس 6 ماده‌ای را مشخص می‌سازد.

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

این آزمون که توسط کوئین دام برای سنجش مهارت های ارتباطی در بزرگسالان ابداع شده است، دارای 34 عبارت است که مهارت های ارتباطی را توصیف می کند. این پرسشنامه توسط جرابک (2004) برای سنجش مهارت های ارتباطی زوجین به کار گرفته شد. مهارت های ارتباطی فرعی که در این مقیاس مورد بررسی قرار می گیرند شامل پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت هستند.

پرسشنامه الگوهای ارتباطی(CPQ)

این پرسشنامه  توسط کریستنسن و سالاوی(1984) در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شده است. این پرسشنامه 35 سؤال دارد و رفتارهای زوجین را در طی سه مرحله تعارض زناشویی برآورد می کند. این مراحل عبارتند از:الف) زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود. ب) در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود. ج) بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی.زوجین هر رفتار را روی یک مقیاس 9 درجه ای لیکرت که از 1(اصلاً امکان ندارد) تا 9(خیلی امکان دارد) درجه بندی می کنند. این رفتارها عبارتند از : اجتناب متقابل، بحث متقابل، بحث/ اجتناب، مذاکره متقابل، خشونت کلامی، خشونت جسمانی و کناره گیری متقابل است.این پرسشنامه از سه خرده مقیاس تشکیل شده است: 1- مقیاس ارتباط سازنده متقابل، 2- مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل، 3- مقیاس ارتباط توقع/ کناره گیری.

پرسشنامه سبک های اداره تعارض بین فردی (ICMSI)

پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض که توسط رحیم(1997) ساخته شده است دارای 28سؤال است و پنج سبک: 1- همکاری، 2- اجتنابی، 3- مصالحه¬ای، 4- رقابتی، 5- انطباقی را می سنجد. نسخه اول پرسشنامه سبک های اداره تعارض 25 سؤال دارد که به بهترین نحو ممکن رفتار زوجین را در موقعیت¬های تعارض توصیف می کند(رحیم، 1983؛ به نقل از کوهی، 1388) و برای سنجیدن سبک های اداره تعارضات بین فردی(از جمله زناشویی) تنظیم شده است. این ابزار مبنی بر بازنگری مدل سبک های اداره تعارض است که بلاک و موتون (1964) ابداع کرده بودند.

پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS)

يكي از ابزارهايي كه براي سنجش ذهن آگاهي وجود دارد، سياهه خود گزارش دهي است كه توسط باير و همكاران (2004) بنام مهارت ذهن آگاهي كنتاكي  ساخته شده است. سياهه مهارتهاي ذهن آگاهي كنتاكي (KIMS) ابزاري 39 سوالي است كه براي سنجش مهارتهاي ذهن آگاهي به كار ميرود و بخش مهمي از روشهاي تنظيم هيجاني را نيز شامل مي شود. از اين سياهه در درمان ها و اندازه گيري هاي مختلف براي سنجش ميزان مهارتهاي ذهن آگاهي افراد استفاده مي شود كه از آن جمله م يتوان به درمان مشكلات رفتاري خوردن (آلبرت، تويسن و رايس،2012)، اختلال دوقطبي (وبر، جرمن، جكس-فابري، نيل، بوندولفي و همكاران،2010)، اختلال دوقطبي (وبر، جرمن، جكس-فابري، نيل، بوندولفي و همكاران،2008)، افسردگي عود كننده (وان آلدرن، دوندرز، جيومي، اسپين هوون، بارندرجت و همكاران،2011)، رشد پس از سانحه (چوپكو،2007) و استرس پس از سانحه (واجانوويك، يانگ ويرت، جانسون و ولنسكي، 2009) اشاره كرد. همچنين، ميتوان از اين ابزار براي اندازه گيري ميزان موفقيت درمان در كسب مهارت هاي ذهن آگاهي استفاده كرد.

مقیاس پیش بینی بازگشت(PRS)

مقیاس پیش بینی بازگشت یک مقیاس خودسنجی 45(رایت ، 1993) سوالی است و هر سوال شامل یک موقعیت می شود که آزمودنی باید خود را در آن تصور کند. این مقیاس شامل دو قسمت می شود:1-شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص2- احتمال مصرف در آن موقعیت

همه سوالات در یک مقیاس پنج درجه ای شامل هیچ=0، 1=ضعیف، 2=متوسط، 3-قوی، 4=خیلی قوی نمره گذاری می شوند.

مقیاس اضطراب اسپنس نسخه والدین

این پرسشنامه برای ارزیابی اضطراب کودکان 8 تا 15 ساله بر اساس طبقه بندی تشخیصی آماری DSM-IV توسط اسپنس(1997) در استرالیا تهیه شد پرسشنامه اسپنس دارای دو نسخه کودک(45 ماده) و والد(38 ماده) است. نمره گذاری بر اساس مقیاس چهار درجه ای لیکرتی هرگز(0) گاهی اوقات(1) اغلب(2) همیشه(3) تنظیم شده و شش مقیاس، اضطراب جدایی، وسواس فکری و عملی، بازار هراسی، اضطراب فراگیر و ترس از صدمات جسمانی را می سنجد. از مجموع این شش زیر مقیاس نمره کلی اضطراب (اضطراب کلی) محاسبه می شود.

پرسشنامه سازگاري زوجي اصلاح‌شده (RDAS)

    اين پرسشنامه توسط باسبي، کران، لارسن و کريستنسن (1995؛ به نقل از هوليست و ميلر،2005) ساخته شده است. اين پرسشنامه‌ي 14 سؤالي که از روي فرم اصلي 32 سؤالي که توسط اسپنير (1976) ارائه شده بود ساخته شده است به صورت طيف 6 تايي از 0 تا 5 نمره‌گذاري مي‌شود، طوري که پاسخ کاملاً موافق نمره‌ي 5 و پاسخ کاملاً مخالف نمره‌ي صفر مي‌گيرد. اين ابزار از سه خرده مقياس- همفکري و توافق، رضايت، انسجام- تشکيل شده است که در مجموع نمره کيفيت زناشويي را نشان مي‌دهند و نمرات بالا نشان‌دهنده کيفيت زناشويي بالاتر است (هوليست و ميلر، 2005).